În satele Tătârlaua și Crăciunelu de Sus, în lunile septembrie și octombrie 2019, Administraţia Naţionale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba a executat lucrări pe cursul de apă Valea Tătârlaua, în intravilanul celor două localități, lucrări ce au vizat realizarea unei albii stabile pentru protejarea localităților, terenurilor riverane și asigurarea igienizării cursului de apă.