În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei nr. 00/ 2023, COMUNA, organizează a doua procedură de licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii/spaţiului situat la etajul imobilului „Complex” amplasat în comuna noastră, str. Principală, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. xxxxxxx – C2 pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentaţie publică, după cum urmează:

  1. spaţiile în suprafaţă totală de 21,35 mp (opţiunea nr. 1);
  2. un spaţiu în suprafaţă de 50,71 mp (opţiunea nr. 2);
  3. un spaţiu în suprafaţă de 44,02 mp (opţiunea nr. 3);
  4. închirierea întregului imobil (opţiunea nr. 4) – drept de preferinţă

Închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care va porni licitaţia este de 15,02 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 6,60 lei/ mp, taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 2.000 lei.

Licitația se va desfășura în data de 28 martie 2023, ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei. Înscrierea la licitație se poate face până la data de 24 martie 2023, ora 10:00.