Persoana responsabilă pentru accesul la informatii de interes public

Nume şi prenume Funcţie Structura Date contact
COMANDARU

VIORICA-GEORGETA

consilier Compartiment

Relații cu publicul

Cetatea de Baltă,

str. Cetății, nr. 32, județul Alba

Tel./fax: 0258886364

e-mail: contact@cetateadebalta.ro