Expoziție etnografică în Cetatea de Baltă

Expoziția etnografică reprezintă inima satului, mai ales în condițiile de astăzi, când tinerii au plecat la oraș și satele sunt îmbătrânite.

Sunt expuse costume populare, covoare, ștergare, perini, obiecte vechi stânse din gospodăriile sătenilor.

Pe lângă costumele populare românești care reprezină marea majoritate a obiectelor expuse, găsim și costume maghiare, dat fiind faptul că în sat trăiesc și maghiari.

Toate acestea sunt elemente definitorii ale satului, ale țăranului român, care a știut dintotdeauna

să-și împletească munca, truda câmpului cu bucuria și cu necazul, a știut să-și cânte dorul și tristețea, bucuria și realizările sale.

Expoziția reprezintă o sumă de valori, o experiență comunitară în mijlocul căreia ne-am născut și de la care am plecat. Obiectele expuse sunt elemente definitorii ale identității noastre, fără de care nu putem ști de unde venim și cine suntem noi, românii, pe acest pământ.

Fiecare costum poartă amprenta creației individualizate. Fiecare se ferea să copieze și se străduia să mai adauge ceva pentru a-l personaliza, respectând elementele specifice zonei: motive florale, geometrice, strugurele și frunza viței de vie, spicul de grâu etc.

Expoziția este un balsam de suflet pentru toți iubitorii de frumos, dar mai ales pentru cei care se  întorc în sat și pe care nu-i mai așteaptă nimeni la poartă. Ea ne amintește de vremurile de altădată, de tot ceea ce au creat părinții și bunicii noștri, de  lumea mirifică a satului.

Ca un îndemn: ,,Cunoaște-ți și iubește-ți locul natal, iar la vremea ta adaugă-i ceva la înflorire.”

 

Prof. Maria Mihai