„Înființarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Cetatea de Baltă: Undă verde din partea APM Alba”

Înființarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Cetatea de Baltă: Undă verde din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru înființarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Cetatea de Baltă.

Proiectul constă în înfiinţarea unui sistem public centralizat si interconectat de canalizare menajera din conducte de tip PVC SN8 avand următoarele diametrele: De 200mm, De 250mm si De 315mm cu o lungime totala de 21268 m.

Aceasta va cuprinde un număr de 447 de cămine menajere propuse, unele vor avea rolul de rupere de pantă datorită configuraţiei terenului, iar faptul că adâncimea căminelor variaza de la 0.80 m la 3.90 m, se vor utiliza sprijiniri de maluri.

Racordarea gospodăriilor la reţeaua de canalizare menajera se va efectua din conducte de tip PVC SN8 cu De 160mm. Se propun un număr total de 1036 de racorduri pentru, pentru un număr de 3300 locuitori echivalenţi.

Pentru înfiinţarea reţelei de canalizare propusa, sunt necesare 13 buc statii de pompare a apelor uzate menajere care sa pompeze apele uzate in colectorul cel mai apropiat, de unde curgerea apelor uzate este gravitaţionala. Staţiile de pompare vor fi complet automatizate.

Reţeaua de refulare este din conducta de tip polietilena de inalta densitate (PEHD) cu De 110mm, PN 10, L= 8959,00 m. Aceasta se va monta îngropat la o adâncime de 1,20 m deasupra generatoarei superioare. După executarea săpăturii, fundul sântului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime de 0,15m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare admisibil.

Reţeaua de canalizare menajera propusa se va amplasa in afara pârtii carosabile, pe ambele parti ale drumului (in anumite zone), deoarece consumatorii din aceasta zona sunt multi si ar fi fost necesare cate o subtraversare pentru fiecare gospodărie de pe partea opusa a drumului. Au rezultat totuşi 36 subtraversari, prin foraj orizontal, cu protecţia eferenta de otel cu Dn 377 mm. Nu va fi afectata partea carosabila cu depozitarea de pamant sau alte materiale.

Reţeaua de canalizare menajera propusa va traversa cursuri de apă după cum urmează: pârâul Tătârlaua – 2 subtraversări în satul Tătârlaua, pârâul Heveş 2 subtraversări în satul Cetatea de Baltă, pârâu Balta (Blăjel) 1 subtraversare între Cetatea de Baltă şi Tătârlaua, râul Târnava Mică 1 subtraversare între Cetatea de Baltă şi Sânămărie. În zona subtraversărilor cursurilor de apă conduct ava fi pozată în tub de protecţie sub cota de afuiere.

Statia de epurare ape uzate menajera tip Biocos 3300, se va amplasata in sud-vestul a satului Santamarie pe malul drept al râului Târnava Mică, în zonă apărată de digul existent.

Componentele staţiei de epurare sunt: staţie pompare influent + grătar rar, preepurare mecanică, bazine piston de îndepărtare fosfor biologic (Bio-P), bazine de aerare (AIR), suflante bazine aerare, air-lift şi mixare, sisteme de aerare bazin AIR, bazine sedimentare şi recirculare (RMSE), bazin stabilizare şi depozitare nămol (ST), dezhidratare nămol cu echipament de dezhidratare cu bandă, pompă submersibilă evacuare nămol în exces, instalaţie dozare coagulant, debitmetru inductive-măsurare debit influent, staţie pompare efluent, debitmetru inductiv – măsurare debit effluent, sistem monitorizare, control şi vizualizare date tip SCADA.

Statia propusa are la baza principiul de epurare mecano-biologică cu nămol activ, aerata cu bule fine, funcţionare secvenţiala cu nivel constant si curgere continua. Statia de epurare este echipata si cu sistem de precipitare a fosforului. Staţia de epurare este formata din module iar beneficiarul poate extinde capacitatea acesteia prin adaugarea de noi module. Un alt beneficiu este reducerea spaţiului pentru statia de epurare si reducerea costurilor daca statia nu lucrează la capacitate maxima.

Apa uzată este pompată din sistemul de canalizare în echipamentul integrat, unde are loc o preepurare mecanică grosieră pentru reţinerea impurităţilor mecanice de unde apele uzate pre-epurate mecanic ajung într-un bazin de eliminare a fosforului (Bio-P), după care prin orificii prevăzute cu vane de izolare, ajung în bazinul de aerare (Air) conectat hydraulic cu zona ce realizează cyclic sedimentarea şi recircularea nămolului (RMSE). Cele două zone de recirculare/sedimentare vor funcţiona secvenţial, astfel încât influentul să angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecată cu apă partial epurată, astfel încât efluentul evacuate să corespundă cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare.Apa epurată va fi evacuate în râul Târnava Mică.