Comuna Cetatea de Baltă, județul Alba, în calitate de beneficiar demarează ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA CĂMIN CULTURAL TĂTÂRLAUA, COMUNA CETATEA DE BALTĂ”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția – I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, Titlu apel PNRR/2022/C10, cod proiect: C10-I3-737.

Scopul investiției este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară comparativ cu starea de prerenovare și va fi demonstrată prin certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea proiectului. Prin această investiție se urmărește renovarea energetică a unei suprafețe de 1.306.818 metri pătrați aferente clădirilor publice eligibile la nivel național.

Obiectivul proiectului constă în eficientizarea energetică a caminului cultural din sat Tătârlaua, nr. 237, comuna Cetatea de Baltă, jud. Alba, care vizează o suprafață desfășurată de 250 mp, în scopul reducerii consumurilor de energie cu minim 30% după implementarea lucrărilor de reabilitare termică, contribuind totodată la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local Valoarea totală a proiectului este de 722.778,80 lei, din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 644.381,43 lei.

Data de început a proiectului este 06.02.2023, iar data de finalizare este 06.02.2025, durata de implementare a acestuia fiind de 24 luni.

Date de contact beneficiar Proiect:
UAT Comuna Cetatea de Baltă
Strada Cetatii nr.32 – Judetul Alba
E-mail: contact@cetateadebalta.ro
Telefon / fax 0258886364, 0258886128