Nr. 2844/14.06.2021

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICĂ

 A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Cetatea de Baltă din Județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 45, 55, 56, 65, 74, 75 și 87 începand cu data de 22.06.2021, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Cetatea de Baltă, conform art. 14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei și pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate imobiliara.

 

 

 

p.Primar,

Emanoil-Sorin Suciu, viceprimar