Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA CETATEA DE BALTA

 

Comuna Cetatea de Balta, titular al proiectului ” Înființare rețelei de canalizare menajera in comuna Cetatea de Balta, judetul Alba”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Înființare rețelei de canalizare menajera in comuna Cetatea de Balta, judetul Alba”, propus a fi amplasat în Comuna Cetatea de Balta satele Cetatea de Balta, Tatarlaua si Santamarie

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.