Pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei, cererile, declaratiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pot fi depuse în format letric, la adresa din str. Cetății, nr. 32, jud. Alba sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail asistentasociala_cetateadebalta@ad.e-adm.ro.

Cererile, declarațiile și documentele doveditoare vizează acordarea următoarelor beneficii de asistență socială:

  1. a) ajutorul social acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. b) alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. c) alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. d) drepturile acordate in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. e) ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, aprobate prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de acordare, modelul cererii-declarație pe propria răspundere, precum și listele cu documentele necesare stabilirii eligibilității, se află pe site-ul primăriei www.cetateadebalta.ro în pagina Despre noi/Organizare/Compartiment Autoritate tutelară, asistență socială și monitorizarea procedurilor administrative.

Cererile transmise pe adresa de e-mail asistentasociala_cetateadebalta@ab.e-adm.ro, vor fi înregistrate în registrul general de intrări-ieșiri și vor fi repartizate Compartimentului Autoritate tutelară, asistență socială și Monitorizarea procedurilor administrative, în vederea solutionării lor.

Pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, dispozitiile de acordare/ respingere/ încetare/ suspendare a dreptului de asistență socială pentru beneficiile sociale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și e) se vor transmite beneficiarului în format letric sau prin poșta electronică de către Compartimentului Autoritate tutelară, asistență socială și monitorizarea procedurilor administrative, din cadrul Primariei comunei Cetatea de Baltă.

În cazuri exceptionale, Primaria comunei Cetatea de Baltă, poate solicita persoanelor care au depus cererea și declarația pe propria răspundere și documentele doveditoare prin poșta electronică, prezentarea la sediul primăriei.

Prin cazuri exceptionale se înțeleg urmatoarele:

  1. a) determinarea unor inadvertente între informatiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor institutii la care Primăria comunei Cetatea de Baltă are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor.
  2. b) informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Termenul pentru solutionarea cererilor, în cazurile exceptionale, se prelungeste cu până la 15 zile lucratoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum si pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

 

            INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA NUMĂRUL DE TELEFON

0258.886.128 SAU 0258.886.364