Anunț consultare public_PUG_CDB

COMUNA CETATEA DE BALTĂ

CONSILIUL LOCAL CETATEA DE BALTĂ

Data anunțului: 29.03.2023

 

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE CU PRIVIRE LA

    PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CETATEA DE BALTĂ

    ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT

Iniţiator: COMUNA CETATEA DE BALTĂ

CONSILIUL LOCAL  CETATEA DE BALTĂ

Elaborator: S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul

Primăriei Cetatea De Baltă din Comuna Cetatea De Baltă, str. Cetății nr.32 judeţul Alba

în perioada 29.03.2023 – 13.05.2023  între orele 09.00-16.00

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE:

–      La etapa de informare şi consultare a publicului prin punerea la dispoziţie pentru consultarea documentaţiei privind propunerile preliminare pentru Planul urbanistic general al comunei Cetatea De Baltă şi Regulamentul local aferent, in vederea transmiterii de observaţii;

–      La dezbaterea publică cu privire la propunerile preliminare ale Planului urbanistic general al comunei Cetatea De Baltă şi Regulamentul local aferent, care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Cetatea De Baltă la data de  19.04.2023, ora 10.

Răspunsul la observaţiile transmise, împreună cu sugestiile publicului asupra propunerilor preliminare, vor fi publicate pe pagina de internet a Comunei Cetatea De Baltă www.cetateadebalta.ro în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice, precum şi prin afisare la avizierul Comunei Cetatea De Baltă.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  Frățilă Daniel Gheorghe , având funcţia de consilier urbanism și achiziții publice, adresa: Comuna Cetatea De Baltă, str. Cetății nr.32, judet Alba, între orele 09.00-16.00, telefon 0258/886.364, 0258/886128 e-mail: contact@cetateadebalta.ro