Anunt campanie de informare – MASURATORI TEREN

PRIMĂRIA COMUNA CETATEA DE BALTĂ

  1. 1007/25.02.2022

A N U N Ț

Campania de informare

(MĂSURĂTOARE TERENURI)

       ANCPI – OCPI Alba, prin Primăria comunei Cetatea de Baltă, realizează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT CETATEA DE BALTĂ, județul Alba.

Proprietarii care dețin teren în locurile numite:

6 – NICHIOLBEA

20 – STRADA TÎRNAVEI

21 – RASTOACA

22- VII SÎNTĂMĂRIE , CURATURA

23 – CURATURA ZARGHI

66 – DUPA COASTA

67 – FAGETEL

78 – BLIHANI

Sunt rugați să se prezinte la sediul primăriei Cetatea de Baltă, compartimentul agricol pentru stabilirea ieșirii în teren.

Proprietarii de terenuri în Sectoarele Cadastrale enumerate mai sus, sunt rugați ca în momentul ieșirii în teren să aiba asupra lor actul de identitate și actul doveditor al terenului.

Cum se desfășoară:

Prestatorul CRISAN CRISTIAN PFA, prin titular Crișan Cristian informăm cetățenii, colectăm copii ale actelor la Primăria Cetatea de Baltă, facem măsurători, identificăm limitele proprietăților împreuna cu dumneavoastră, afișăm datele spre consultare, primim contestații și înscriem terenurile în Cartea Funciară

Preluare date 27.09.2021 – 03.01.2022
Campania de informare 03.01.2022 – 31.01.2022
Colectare acte 01.02.2022 – 04.03.2022
Măsurători 01.03.2022 – 30.04.2022
Colectare acte 01.05.2022 –  31.05.2022
Prelucrare date 01.06.2022 – 29.07.2022
Depunere 01.08.2022 – 31.08.2022
Verificare OCPI 01.09.2022 – 31.09.2022
Publicare 01.10.2022 – 30.10.2022

Mai multe informații vă sunt oferite: